Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта www.bglitertech.com

Моля прочетете внимателно тези общи условия, преди да използвате уебсайта www.bglitertech.com, тъй като те засягат Вашите права и задължения.

Настоящите общи условия уреждат правилата за ползването на материалите на сайтa www.bglitertech.com, изготвен по проект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (ДМ 10/1 от 13.декември.2016 г.) към Фонд „Научни изследвания” към МОН, ЕИК:175467353 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 239 Б, с потребителите, ползващи сайта.

Всички литературни произведения, които са част от този сайт, са авторски произведения под закрилата на чл.3, ал.1, т.1, чл.3, ал.2, т.3 и чл.9 от Закона за авторското право и сродните му права. Самият сайт www.bglitertech.com представлява общодостъпна електронна библиотека, като публикуваните в него произведения могат да бъдат използвани единствено и само с учебна и образователна цел или с цел съхраняване на произведението в хипотезата на чл.24, ал.1, т.9 от ЗАПСП. Домейнът www.bglitertech.com е нерегистрирана търговска марка, която се използва в публичното пространство за предоставяне на безплатни образователни услуги и е защитен от чл.12, ал.6 от Закона за търговските марки и географските означения. Всяка непозволена употреба на сайта www.bglitertech.com  води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуална собственост.

Ако Вие като потребител не сте съгласен да бъдете обвързан с всички тези общи условия, моля преустановете използването на сайта www.bglitertech.com. В хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия www.bglitertech.com Ви предоставя като  потребител на образователна услуга, подходяща информация за използването й, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение, или не. Определението „потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да получат достъп до определено литературно произведение на съответния език за лични образователни цели, така и от правните субекти, търсещи обща информация за предлаганите от нас образователни материали поради субективен интерес или професионални мотиви.

 

Всички рисунки на сайта са защитени с авторско право и не могат да бъдат копирани и/или използвани за други цели. Създадени са безвъзмездно за проект „Литература и техника“ от художника Петра Керкенезова.