21.04.2018

Петко Р. Славейков, “Телеграфът”

Телеграфът[1]             Гърците в старо време си съобщавали за скоро известията през големи разстояния с огън, а римляните бяха усъвършенствали това средство за съобщение. Новите списатели […]
21.04.2018

Иван Богоров, Из “За телеграфическото изкуство”

За телеграфическото изкуство[1]   Той телеграфъ е сглобенъ от единъ дълъгъ пръгъ, накаченъ с перки както прозоречните щици, който са върти около един остъ и е […]
21.04.2018

Христо Ваклидов, Из “Електрически телеграф”

Електрически телеграф[1]   Искаме сега да пратиме отъ Паризъ въ Лилъ тыя думи: „това е чудно”. Запираме и правиме течене-то да върви колко-то пъти е нуждно […]
21.04.2018

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВЛАКА В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 30-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВЛАКА В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 30-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК Дечка Чавдарова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) CONCEPTUALISATION OF TRAIN IN 20th-CENTURY THIRTIES BULGARIAN […]