30.04.2019

Научният сборник “Литература и техника” в библиотеките в страната

Научният сборник “Литература и техника” (УИ “Св. Климент Охридски”, 2018) вече е обработен в библиотеките в страната. В Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (София) […]