06.06.2019

Научен сборник “Литература и техника”

С разрешението на директора на УИ “Св. Климент Охридски” – проф. Валери Стефанов – публикуваме електронния вариант на научния сборник “Литература и техника. Сборник с доклади […]