04.04.2022

Соларната метафорика и обезсмъртяването на комунистическия вожд

СОЛАРНАТА МЕТАФОРИКА И ОБЕЗСМЪРТЯВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ВОЖД Огняна Георгиева-Тенева Нов български университет, България THE SOLAR METAPHOR AND THE IMMORTALITY OF THE COMMUNIST LEADER Ognyana Georgieva-Teneva New […]