28.11.2022

Слънцето в любовната митопоетика от орнаменталната проза на д-р Найден Шейтанов

СЛЪНЦЕТО В ЛЮБОВНАТА МИТОПОЕТИКА ОТ ОРНАМЕНТАЛНАТА ПРОЗА НА Д-Р НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ Михаил Неделчев, Нов български университет, България   Тежка е кармата над българската литературна култура. Един […]
04.11.2022

Иван Грозев по страниците на сп. „Слънце“ и религиозно-мистичните интерпретации на символа в творчеството му

ИВАН ГРОЗЕВ ПО СТРАНИЦИТЕ НА СП. „СЛЪНЦЕ“ И РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧНИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА СИМВОЛА В ТВОРЧЕСТВОТО МУ Елена Азманова-Рударска Югозападен университет „Неофит Рилски“, България IVAN GROZEV’S POETRY IN  THE […]