28.11.2022

Слънцето в любовната митопоетика от орнаменталната проза на д-р Найден Шейтанов

СЛЪНЦЕТО В ЛЮБОВНАТА МИТОПОЕТИКА ОТ ОРНАМЕНТАЛНАТА ПРОЗА НА Д-Р НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ Михаил Неделчев, Нов български университет, България   Тежка е кармата над българската литературна култура. Един […]
04.11.2022

Иван Грозев по страниците на сп. „Слънце“ и религиозно-мистичните интерпретации на символа в творчеството му

ИВАН ГРОЗЕВ ПО СТРАНИЦИТЕ НА СП. „СЛЪНЦЕ“ И РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧНИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА СИМВОЛА В ТВОРЧЕСТВОТО МУ Елена Азманова-Рударска Югозападен университет „Неофит Рилски“, България IVAN GROZEV’S POETRY IN  THE […]
30.10.2022

Природа и комунизъм. Образът на слънцето в българската поезия от първата половина на 50-те години на ХХ в.

ПРИРОДА И КОМУНИЗЪМ Образът на слънцето в българската поезия от първата половина на 50-те години на ХХ в. Бойко Пенчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България […]
30.10.2022

Там, където всъщност няма слънце. Апология на метафората

ТАМ, КЪДЕТО ВСЪЩНОСТ НЯМА СЛЪНЦЕ. АПОЛОГИЯ НА МЕТАФОРАТА Елка Димитрова, Институт за литература при Българската академия на науките, България WHERE THERE IS ACTUALLY NO SUN. AN APOLOGY […]