31.08.2022

Ново усъвършенствование на телеграфа

Ново усъвършенствование на телеграфа[1]   Американските вестници известяват, че значителни подобрения ще са въведат в телеграфическата служба. Изнамерили един нов начин за препращание на депешите, който […]
25.08.2022

За какво служи слънцето?

ЗА КАКВО СЛУЖИ СЛЪНЦЕТО? УПОТРЕБИ НА ОБРАЗА В СПИСАНИЕ „ПЧЕЛИЦА“ НА ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ И МЯСТОТО МУ В СПИСАНИЯТА НАСЛЕДНИЦИ ОТ НОВО И НАЙ-НОВО ВРЕМЕ Яница […]
25.08.2022

Епически слънца – Пенчо Славейков

ЕПИЧЕСКИ СЛЪНЦА – ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Николай Чернокожев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България EPIC SUNS – PENCHO SLAVEYKOV Nikolay Chernokozhev Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria […]
23.08.2022

Слънце и светоносност в декоративните творби на Н. Райнов в контекста на теософията и антропософията

СЛЪНЦЕ И СВЕТОНОСНОСТ В ДЕКОРАТИВНИТЕ ТВОРБИ НА Н. РАЙНОВ В КОНТЕКСТА НА ТЕОСОФИЯТА И АНТРОПОСОФИЯТА Надежда Цочева, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, България SUN AND LIGHT-BEARING […]