25.08.2022

За какво служи слънцето?

ЗА КАКВО СЛУЖИ СЛЪНЦЕТО? УПОТРЕБИ НА ОБРАЗА В СПИСАНИЕ „ПЧЕЛИЦА“ НА ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ И МЯСТОТО МУ В СПИСАНИЯТА НАСЛЕДНИЦИ ОТ НОВО И НАЙ-НОВО ВРЕМЕ Яница […]
25.08.2022

Епически слънца – Пенчо Славейков

ЕПИЧЕСКИ СЛЪНЦА – ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Николай Чернокожев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България EPIC SUNS – PENCHO SLAVEYKOV Nikolay Chernokozhev Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria […]
23.08.2022

Слънце и светоносност в декоративните творби на Н. Райнов в контекста на теософията и антропософията

СЛЪНЦЕ И СВЕТОНОСНОСТ В ДЕКОРАТИВНИТЕ ТВОРБИ НА Н. РАЙНОВ В КОНТЕКСТА НА ТЕОСОФИЯТА И АНТРОПОСОФИЯТА Надежда Цочева, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, България SUN AND LIGHT-BEARING […]
18.08.2022

Слънце срещу часовник. Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков

СЛЪНЦЕ СРЕЩУ ЧАСОВНИК (Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков) Клео Протохристова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България THE SUN vs. THE CLOCK (A possible approach towards […]