18.08.2022

Слънце срещу часовник. Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков

СЛЪНЦЕ СРЕЩУ ЧАСОВНИК (Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков) Клео Протохристова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България THE SUN vs. THE CLOCK (A possible approach towards […]
18.08.2022

„Слънце изгрява и слънце залязва“. Конструиране на родното през приказното в разказите на Мирослав Пенков

„СЛЪНЦЕ ИЗГРЯВА И СЛЪНЦЕ ЗАЛЯЗВА“. КОНСТРУИРАНЕ НА РОДНОТО ПРЕЗ ПРИКАЗНОТО В РАЗКАЗИТЕ НА МИРОСЛАВ ПЕНКОВ Полина Пенкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ “THE SUN RISES AND […]
18.08.2022

Айнщайн, Златаров, Полянов. Светлинният мотив между науката и литературата в междувоенния период

АЙНЩАЙН, ЗЛАТАРОВ, ПОЛЯНОВ. СВЕТЛИННИЯТ МОТИВ МЕЖДУ НАУКАТА И ЛИТЕРАТУРАТА В МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД Венцеслав Шолце Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България EINSTEIN, ZLATAROV, POLYANOV. THE LUMINARY MOTIF […]
14.08.2022

Свободен като слънцето: линии на бягство в „Крила на свободата“ на Матвей Вълев

СВОБОДЕН КАТО СЛЪНЦЕТО: ЛИНИИ НА БЯГСТВО В „КРИЛА НА СВОБОДАТА“ НА МАТВЕЙ ВЪЛЕВ Мартин Колев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България FREE AS THE SUN: LINES […]