18.08.2022

„Слънце изгрява и слънце залязва“. Конструиране на родното през приказното в разказите на Мирослав Пенков

„СЛЪНЦЕ ИЗГРЯВА И СЛЪНЦЕ ЗАЛЯЗВА“. КОНСТРУИРАНЕ НА РОДНОТО ПРЕЗ ПРИКАЗНОТО В РАЗКАЗИТЕ НА МИРОСЛАВ ПЕНКОВ Полина Пенкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ “THE SUN RISES AND […]
18.08.2022

Айнщайн, Златаров, Полянов. Светлинният мотив между науката и литературата в междувоенния период

АЙНЩАЙН, ЗЛАТАРОВ, ПОЛЯНОВ. СВЕТЛИННИЯТ МОТИВ МЕЖДУ НАУКАТА И ЛИТЕРАТУРАТА В МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД Венцеслав Шолце Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България EINSTEIN, ZLATAROV, POLYANOV. THE LUMINARY MOTIF […]
14.08.2022

Свободен като слънцето: линии на бягство в „Крила на свободата“ на Матвей Вълев

СВОБОДЕН КАТО СЛЪНЦЕТО: ЛИНИИ НА БЯГСТВО В „КРИЛА НА СВОБОДАТА“ НА МАТВЕЙ ВЪЛЕВ Мартин Колев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България FREE AS THE SUN: LINES […]
05.08.2022

Образът на слънцето в представите и вярванията на българите в Бесарабия

Образът на слънцето в представите и вярванията на българите в Бесарабия Елена Водинчар Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН   The Image […]