04.04.2022

Соларната метафорика и обезсмъртяването на комунистическия вожд

СОЛАРНАТА МЕТАФОРИКА И ОБЕЗСМЪРТЯВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ВОЖД Огняна Георгиева-Тенева Нов български университет, България THE SOLAR METAPHOR AND THE IMMORTALITY OF THE COMMUNIST LEADER Ognyana Georgieva-Teneva New […]
23.03.2022

Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката

СЛЪНЦЕТО ПРИ НАЙДЕН ГЕРОВ: ОТ ФОЛКЛОРА ДО ФИЗИКАТА Андриана Спасова Институт за литература – Българска академия на науките, България THE SUN BY NAYDEN GEROV: FROM FOLKLORE […]
13.03.2022

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор Сборник с доклади от научна конференция Съставители и научни редактори: д-р Надежда […]
13.03.2022

Огрени от слънцето

ОГРЕНИ ОТ СЛЪНЦЕТО (Измерения на образа на слънцето в прозата на Йордан Йовков) Татяна Ичевска, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” LIT BY THE SUN (Dimensions of the […]