17.05.2024

Обломовска „леност“ в една комедия от 1870 г. (В. Попович. „Наяве и насъне все то или Списателски истерики“)

ОБЛОМОВСКА „ЛЕНОСТ“ В ЕДНА КОМЕДИЯ ОТ 1870 Г. (В. ПОПОВИЧ. „НАЯВЕ И НАСЪНЕ ВСЕ ТО ИЛИ СПИСАТЕЛСКИ ИСТЕРИКИ“) Николай Аретов Институт за литература, БАН, България OBLOMOV’S […]
04.05.2024

Фотография

Фотография[1]   Думата фотография ще каже писание със светлина и ся употреблява да определява изкуството за вадение изображения чрез химическото действие на сълнечната светлина. Доказано е […]