04.05.2024

Фотография

Фотография[1]   Думата фотография ще каже писание със светлина и ся употреблява да определява изкуството за вадение изображения чрез химическото действие на сълнечната светлина. Доказано е […]