17.05.2024

Обломовска „леност“ в една комедия от 1870 г. (В. Попович. „Наяве и насъне все то или Списателски истерики“)

ОБЛОМОВСКА „ЛЕНОСТ“ В ЕДНА КОМЕДИЯ ОТ 1870 Г. (В. ПОПОВИЧ. „НАЯВЕ И НАСЪНЕ ВСЕ ТО ИЛИ СПИСАТЕЛСКИ ИСТЕРИКИ“) Николай Аретов Институт за литература, БАН, България OBLOMOV’S […]