30.06.2024

Безделие, писане, ирония. Автотекстуални потенциали на „Страст“ от Алеко Константинов

БЕЗДЕЛИЕ, ПИСАНЕ, ИРОНИЯ. АВТОТЕКСТУАЛНИ ПОТЕНЦИАЛИ НА „СТРАСТ“ ОТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Венцеслав Шолце СУ „Св. Климент Охридски“, България IDLENESS, WRITING, IRONY. AUTOTEXTUAL POTENTIAL OF “PASSION” (Strast)  BY […]
25.06.2024

Себереализация без работа. Примери за форми на съпротива

СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ БЕЗ РАБОТА. ПРИМЕРИ ЗА ФОРМИ НА СЪПРОТИВА Мария Ендрева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България SELFREALIZATION WITHOUT WORK. EXAMPLES OF FORMS OF RESISTANCE Maria Endreva […]
20.06.2024

Владимир Игнатов, Благополучие чрез добрия пример, или как „конецът венчава делото“

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧРЕЗ ДОБРИЯ ПРИМЕР, ИЛИ КАК „КОНЕЦЪТ ВЕНЧАВА ДЕЛОТО“ Владимир Игнатов 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ / СУ „Св. Климент Охридски“, България PROSPERITY WITH A GOOD EXAMPLE, OR […]
19.06.2024

Димитър Бурла. Да зяпаш маймунките – цивилизация и свободно време

ДА ЗЯПАШ МАЙМУНКИТЕ – ЦИВИЛИЗАЦИЯ И СВОБОДНО ВРЕМЕ Димитър Бурла Софийски университет „Св. Климент Охридски“ STARING AT THE MONKEYS – CIVILIZATION AND LEISURE Dimitar Burla Sofia […]