04.06.2024

Резигниращи актанти, пасивни сигнификанти (Георги Господинов, Захари Карабашлиев)

РЕЗИГНИРАЩИ АКТАНТИ, ПАСИВНИ СИГНИФИКАНТИ (ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ, ЗАХАРИ КАРАБАШЛИЕВ) Светлана Казакова ЛМУ Мюнхен, Германия RESIGNING THEMSELVES ACTANTS, PASSIVE SIGNIFICANTS (GEORGI GOSPODINOV, ZAHARI KARABASHLIEV) Svetlana Kazakova LMU Munich, […]