06.06.2024

Понятието леност в текстове на Боян Болгар от 30-те години на XX век

ПОНЯТИЕТО ЛЕНОСТ В ТЕКСТОВЕ НА БОЯН БОЛГАР ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК Дечка Чавдарова Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България   THE CONCEPT OF LAZINESS […]