23.03.2022

Слънцето при Найден Геров: от фолклора до физиката

СЛЪНЦЕТО ПРИ НАЙДЕН ГЕРОВ: ОТ ФОЛКЛОРА ДО ФИЗИКАТА Андриана Спасова Институт за литература – Българска академия на науките, България THE SUN BY NAYDEN GEROV: FROM FOLKLORE […]
13.03.2022

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор Сборник с доклади от научна конференция Съставители и научни редактори: д-р Надежда […]
13.03.2022

Огрени от слънцето

ОГРЕНИ ОТ СЛЪНЦЕТО (Измерения на образа на слънцето в прозата на Йордан Йовков) Татяна Ичевска, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” LIT BY THE SUN (Dimensions of the […]
05.12.2021

„Над него ден изгрява“, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор. Програма

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ Факултет по славянски филологии   ПРОГРАМА на научна конференция на тема:   Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето […]