26.03.2018

Сологуб, “Лампата и кибритя”

Лампата и кибритя[1]   (Волен превод)   В гостната стая на генерала на една от масите стоеше разкошна лапма с абажур. Близко до нея, притиснати една […]
26.03.2018

Телефони и фотоапарати в “Българан”

В България много от навлезлите технически съоръжения още от началото на своята поява намират своя хумористичен контекст. Едно от изданията, в което това се случва, е […]
25.03.2018

Образователен семинар “Българската модерност и машината”

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР „БЪЛГАРСКАТА МОДЕРНОСТ И МАШИНАТА 31 март 2018 г., 10:00 часа Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Втора заседателна зала   Машината и книгата. Възрожденската печатница […]
21.03.2018

Отзив в Украйна за конференцията “Литература и техника”

Колеги от Института за литература “Т. Шевченко” са подготвили отзив за проведената по проекта конференция “Литература и техника” (9-11.03.2018):http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/item/477-tsdlf-na-konferentsii-literatura-i-tekhnika-sofiia-bolhariia-9112018