11.03.2018

Дух и мелодика на техниката

Дух и мелодика на техниката   Духът на техниката е духът на човека, който в своите оръдия се опитва да възпроизвежда себе си. Техниката е образ […]
10.03.2018

Лалю Рогачев, “Градът”

Градът[1] 1. Студено ме гледат бетонните сгради със своите взори, червени от яд, пред мен са легнали обширни площади във тоя стохиляден град. И ето, аз […]
10.03.2018

Лалю Рогачев, “Не питай”

Не питай[1] Не питай ме, друже, за светли локали, където пируват от сутрин до здрач, за лукса изнежен и що сме видели по светли площади в […]
10.03.2018

Предговор

ПРЕДГОВОР   Настоящият „Речник на остарели названия на технически понятия“ разкрива особена тенденция по отношение характерологичните улавяния на света, неговото развитие и модернизиране, превръщането на отделни […]