30.12.2022

Светът „расте“ и „свети“. Опит върху стихосбирката на Биньо Иванов „Пътешествието на бабините очила“

СВЕТЪТ „РАСТЕ“ И „СВЕТИ“. ОПИТ ВЪРХУ СТИХОСБИРКАТА НА БИНЬО ИВАНОВ „ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БАБИНИТЕ ОЧИЛА“ Надежда Стоянова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ THE WORLD “GROWS” AND “SHINES”. […]
23.12.2022

Слънчовата майка в българския песенен и приказен фолклор

СЛЪНЧОВАТА МАЙКА В БЪЛГАРСКИЯ ПЕСЕНЕН И ПРИКАЗЕН ФОЛКЛОР Мария Маринова-Панова, СУ „Св. Климент Охридски“, България   THE SUN MOTHER IN BULGARIAN SONG AND FAIRY FOLKLORE Maria […]
28.11.2022

Слънцето в любовната митопоетика от орнаменталната проза на д-р Найден Шейтанов

СЛЪНЦЕТО В ЛЮБОВНАТА МИТОПОЕТИКА ОТ ОРНАМЕНТАЛНАТА ПРОЗА НА Д-Р НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ Михаил Неделчев, Нов български университет, България   Тежка е кармата над българската литературна култура. Един […]
04.11.2022

Иван Грозев по страниците на сп. „Слънце“ и религиозно-мистичните интерпретации на символа в творчеството му

ИВАН ГРОЗЕВ ПО СТРАНИЦИТЕ НА СП. „СЛЪНЦЕ“ И РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧНИТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА СИМВОЛА В ТВОРЧЕСТВОТО МУ Елена Азманова-Рударска Югозападен университет „Неофит Рилски“, България IVAN GROZEV’S POETRY IN  THE […]