22.02.2018

Иван Вазов, „Рентгеновите лучи“

Рентгеновите лучи[1] Със лучите, Рентген що откри, чудо ново пред света представи: тъмните тела прозрачни прави – тайна в мрака веч не можеш скри. Затова, щом […]
22.02.2018

Иван Вазов, „Княжевският трамвай“

Княжевският трамвай[1] (Наблюдения) Двата вагона на електрическия трамвай, закритият и откритият, гърмейки екливо по релсите, напущаха Княжево, претъпкани с народ, както бива всеки празничен ден. Пред […]
22.02.2018

Иван Вазов, „Топовете“

Топовете[1] От наште удари една велика в Европа днес империя загина. И слисаният свят смутен извика: „Топовете й лоши са причина!“ Топовете? О, заблужденье смяшно! Тям […]
22.02.2018

Иван Вазов, „Клисурата“

Клисурата[1] Трус ли гороломен надве презполви се, някой ли огромен Крал Марко проби те, Искърът ли твойте гранити проеде, бог ли сам в завойте водний друм […]