16.09.2022

Слънцето в творчеството на Ран Босилек

СЛЪНЦЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА РАН БОСИЛЕК Росица Чернокожева, Институт за литература – БАН, България THE SUN IN RAN BOSILEK’S WORKS Rositsa Chernokozheva, Institute for Literature – […]
01.09.2022

„Нека винаги да има слънце“ – практики на озаглавяването в НРБ

„НЕКА ВИНАГИ ДА ИМА СЛЪНЦЕ“ – ПРАКТИКИ НА ОЗАГЛАВЯВАНЕТО В НРБ Инна Пелева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България   “MAY THERE BE SUN FOR EVER” – […]
01.09.2022

Мая Горчева, „Най-нов ускорител“: наука, утопия и дрога

„Най-нов ускорител“: наука, утопия и дрога Мая Горчева УниБИТ – София, България The New Accelerator: Science, Utopia, Drugs Maya Gorcheva UniBIT – Sofia, Bulgaria   Abstract. […]
31.08.2022

Светослав Минков, „Една възможна утопия“

Поради изтичането на срока на договора, който ни позволяваше да поместим текста на Светослав Минков на нашия сайт, и финансова невъзможност на екипа ни да продължи […]