28.11.2022

Слънцето в любовната митопоетика от орнаменталната проза на д-р Найден Шейтанов

СЛЪНЦЕТО В ЛЮБОВНАТА МИТОПОЕТИКА ОТ ОРНАМЕНТАЛНАТА ПРОЗА НА Д-Р НАЙДЕН ШЕЙТАНОВ Михаил Неделчев, Нов български университет, България   Тежка е кармата над българската литературна култура. Един […]
30.10.2022

Природа и комунизъм. Образът на слънцето в българската поезия от първата половина на 50-те години на ХХ в.

ПРИРОДА И КОМУНИЗЪМ Образът на слънцето в българската поезия от първата половина на 50-те години на ХХ в. Бойко Пенчев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България […]
30.10.2022

Там, където всъщност няма слънце. Апология на метафората

ТАМ, КЪДЕТО ВСЪЩНОСТ НЯМА СЛЪНЦЕ. АПОЛОГИЯ НА МЕТАФОРАТА Елка Димитрова, Институт за литература при Българската академия на науките, България WHERE THERE IS ACTUALLY NO SUN. AN APOLOGY […]
30.10.2022

Средоточие и привлекателност: два хелиоцентрични прочита през Българското възраждане

СРЕДОТОЧИЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ: ДВА ХЕЛИОЦЕНТРИЧНИ ПРОЧИТА ПРЕЗ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ Владимир Игнатов ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ / СУ „Св. Климент Охридски“, България   CENTRE AND ATTRACTION: TWO […]