17.07.2023

Великата американската железница…

[Великата американска железница]               Великата американска железница, или няколко сведения за железницата от Ню-Йорк до С. Франциско, която са смята, и праведно, като едно от […]
30.12.2022

Уводни думи

Уводни думи В настоящия сборник са включени текстове от проведената на 16 и 17 декември 2021 г. едноименна научна конференция. В изданието някои от рубриките са […]
30.12.2022

Светът „расте“ и „свети“. Опит върху стихосбирката на Биньо Иванов „Пътешествието на бабините очила“

СВЕТЪТ „РАСТЕ“ И „СВЕТИ“. ОПИТ ВЪРХУ СТИХОСБИРКАТА НА БИНЬО ИВАНОВ „ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БАБИНИТЕ ОЧИЛА“ Надежда Стоянова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ THE WORLD “GROWS” AND “SHINES”. […]
28.12.2022

Страната на изгряващото слънце: художествени ракурси

СТРАНАТА НА ИЗГРЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ: ХУДОЖЕСТВЕНИ РАКУРСИ Мария Русева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ THE LAND OF THE RISING SUN: LITERARY PERSPECTIVES Maria Ruseva, Sofia University “St. […]