25.08.2022

Епически слънца – Пенчо Славейков

ЕПИЧЕСКИ СЛЪНЦА – ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Николай Чернокожев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България EPIC SUNS – PENCHO SLAVEYKOV Nikolay Chernokozhev Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria […]
23.08.2022

Слънце и светоносност в декоративните творби на Н. Райнов в контекста на теософията и антропософията

СЛЪНЦЕ И СВЕТОНОСНОСТ В ДЕКОРАТИВНИТЕ ТВОРБИ НА Н. РАЙНОВ В КОНТЕКСТА НА ТЕОСОФИЯТА И АНТРОПОСОФИЯТА Надежда Цочева, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, България SUN AND LIGHT-BEARING […]
18.08.2022

Слънце срещу часовник. Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков

СЛЪНЦЕ СРЕЩУ ЧАСОВНИК (Един възможен подстъп към идиосинкразиите на Радичков) Клео Протохристова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България THE SUN vs. THE CLOCK (A possible approach towards […]
18.08.2022

„Слънце изгрява и слънце залязва“. Конструиране на родното през приказното в разказите на Мирослав Пенков

„СЛЪНЦЕ ИЗГРЯВА И СЛЪНЦЕ ЗАЛЯЗВА“. КОНСТРУИРАНЕ НА РОДНОТО ПРЕЗ ПРИКАЗНОТО В РАЗКАЗИТЕ НА МИРОСЛАВ ПЕНКОВ Полина Пенкова Софийски университет „Св. Климент Охридски“ “THE SUN RISES AND […]