25.02.2018

Валери Петров, „Влакчето“

Влакчето[1] Валери Петров Отвръх чардачето резбато тъй синьо е небето днес и мед, ръжда и вехто злато се смесват в есенния лес. А щом човек добре […]
25.02.2018

Иван Вазов, „Последният ден на ХХ век“

Последният ден на ХХ век[1] Младият още цар Иван беше се поправил вече от своята простуда, която го бе задържала няколко дена в двореца. Днес се […]
23.02.2018

Елисавета Багряна, „На крилете на Сидна“

На крилете на Сидна[1] По въздушния път София-Париж Божурище. Пролет, май, сезонът на цветята. Казват ми, че оттатък полето е като заляно с кръв от нацъфтелите […]
22.02.2018

Константин Константинов, „Радиото“

Радиото[1]   Цял ден бяхме пътували из чужди, изпълнени с красота, страни. Вечерта ни завари, дъждовна и глуха, още по-далеч, на хиляди километри от бащината ни […]