20.02.2018

Александър Вутимски, „Европа – хищница“

Европа- хищница[1] 1 Светът гърми и вече оглушахме от новини, от речи и събития. Светкавично връхлитат новините. И ти към всичко вече безучастен си. Европа губи […]
20.02.2018

Александър Вутимски, „Вчера и днес“

Вчера и днес[1] Завинаги отмина времето на нашите деди. Завинаги отмина времето на мирните идилии във планината и лилиите, клюмнали над лунните води, които вдъхновяваха поетите, […]
20.02.2018

Александър Вутимски, „Влак“

Влак[1] В безпределните, тъмни полета пее весело черният влак. – И безшумният вечерен мрак. И студеният сън на купето. Във стъклата есенният вятър, долетял отдалече, плющи. […]
20.02.2018

Лъчезар Станчев, „Аеродрум“

Аеродрум[1] Не се излюпих във гнездо на птици, с крила свободни никога не бях, затуй до днес на тез моторни птици да се покача не посмях. […]