07.03.2018

Ламар, „Налево“

Налево[1]   Доволно спахме в сламата и вярата! – един книжовен пасторал е мъдрил челата ни, набръчкани от старост, и черепите ни със бели къдрици.   […]
06.03.2018

Емил Коралов, „Електрическият човек“

Електрическият човек[1]   […] Уличката беше безлюдна и едва ли някой щеше да ги чуе и да се притече на помощ. Но ето, в същата тая […]
04.03.2018

Младен Исаев, „Любовта на тракториста“

Любовта на тракториста[1]   Сред жарък юлски ден, нощта разлива тук прохлада, а звездният керван в небесната ливада за сън е сякаш спрян.   Цял ден […]
04.03.2018

Емил Коралов, „Механо-техническа работилница“

Механо-техническа работилница[1]   Ана излезе от своята стаичка на мансардата, отвори вратата на балкончето и приседна на прага. Само на тоя праг тя като че се […]