„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

16.09.2022

Слънцето в творчеството на Ран Босилек

СЛЪНЦЕТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА РАН БОСИЛЕК Росица Чернокожева, Институт за литература – БАН, България THE SUN IN RAN BOSILEK’S WORKS Rositsa Chernokozheva, Institute for Literature – […]
01.09.2022

„Нека винаги да има слънце“ – практики на озаглавяването в НРБ

„НЕКА ВИНАГИ ДА ИМА СЛЪНЦЕ“ – ПРАКТИКИ НА ОЗАГЛАВЯВАНЕТО В НРБ Инна Пелева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България   “MAY THERE BE SUN FOR EVER” – […]
25.08.2022

За какво служи слънцето?

ЗА КАКВО СЛУЖИ СЛЪНЦЕТО? УПОТРЕБИ НА ОБРАЗА В СПИСАНИЕ „ПЧЕЛИЦА“ НА ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ И МЯСТОТО МУ В СПИСАНИЯТА НАСЛЕДНИЦИ ОТ НОВО И НАЙ-НОВО ВРЕМЕ Яница […]
25.08.2022

Епически слънца – Пенчо Славейков

ЕПИЧЕСКИ СЛЪНЦА – ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Николай Чернокожев Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България EPIC SUNS – PENCHO SLAVEYKOV Nikolay Chernokozhev Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria […]