„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

30.06.2024

Безделие, писане, ирония. Автотекстуални потенциали на „Страст“ от Алеко Константинов

БЕЗДЕЛИЕ, ПИСАНЕ, ИРОНИЯ. АВТОТЕКСТУАЛНИ ПОТЕНЦИАЛИ НА „СТРАСТ“ ОТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Венцеслав Шолце СУ „Св. Климент Охридски“, България IDLENESS, WRITING, IRONY. AUTOTEXTUAL POTENTIAL OF “PASSION” (Strast)  BY […]
20.06.2024

Владимир Игнатов, Благополучие чрез добрия пример, или как „конецът венчава делото“

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧРЕЗ ДОБРИЯ ПРИМЕР, ИЛИ КАК „КОНЕЦЪТ ВЕНЧАВА ДЕЛОТО“ Владимир Игнатов 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ / СУ „Св. Климент Охридски“, България PROSPERITY WITH A GOOD EXAMPLE, OR […]
30.12.2022

Уводни думи

Уводни думи В настоящия сборник са включени текстове от проведената на 16 и 17 декември 2021 г. едноименна научна конференция. В изданието някои от рубриките са […]
30.12.2022

Светът „расте“ и „свети“. Опит върху стихосбирката на Биньо Иванов „Пътешествието на бабините очила“

СВЕТЪТ „РАСТЕ“ И „СВЕТИ“. ОПИТ ВЪРХУ СТИХОСБИРКАТА НА БИНЬО ИВАНОВ „ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БАБИНИТЕ ОЧИЛА“ Надежда Стоянова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ THE WORLD “GROWS” AND “SHINES”. […]