21.04.2018

Иван Богоров, Из “За телеграфическото изкуство”

За телеграфическото изкуство[1]   Той телеграфъ е сглобенъ от единъ дълъгъ пръгъ, накаченъ с перки както прозоречните щици, който са върти около един остъ и е […]
21.04.2018

Христо Ваклидов, Из “Електрически телеграф”

Електрически телеграф[1]   Искаме сега да пратиме отъ Паризъ въ Лилъ тыя думи: „това е чудно”. Запираме и правиме течене-то да върви колко-то пъти е нуждно […]
04.04.2018

Христо Смирненски, “Аеропланни разговори”

Аеропланни разговори[1] – Пиехме си ний кафето с мъж ми двамата и ето, чувам, топовете тряскат, вънка хора тичат, кряскат. Бърже мъж ми вън излиза, както […]
26.03.2018

Сологуб, “Лампата и кибритя”

Лампата и кибритя[1]   (Волен превод)   В гостната стая на генерала на една от масите стоеше разкошна лапма с абажур. Близко до нея, притиснати една […]