Леност и скука в българската литература. Сборник с научни доклади

03.04.2024

Понятиятa „леност“ / „униние“ в старата българска литература

ПОНЯТИЯТA „ЛЕНОСТ“ / „УНИНИЕ“ В СТАРАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Раймонд Детрез, Университет в Гент, Белгия „LAZINESS” AND “DESPONDENCY” IN OLD BULGARIAN LITERATURE Raymond Detrez, Ghent University, Belgium   […]
31.03.2024

Леността като съзерцателност и самовглъбяване в прозата на Мартин Маринов

      ЛЕНОСТТА КАТО СЪЗЕРЦАТЕЛНОСТ И САМОВГЛЪБЯВАНЕ В ПРОЗАТА НА МАРТИН МАРИНОВ                      Дора Колева, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, България   INDOLENCE AS […]