Научни статии

25.08.2018

БЪЛГАРСКИТЕ НАУЧНОПОПУЛЯРНИ КНИГИ ОТ 1930-ТЕ и 1940-ТЕ, ТЕХНИТЕ АВТОРИ, ИЗДАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ

Фиг. 1. Мисъл и воля ІV, бр. 27, 25 март 1934: „Най-голямата електрическа машина в света“; „Ще се постигне ли хомункулусът?“   Българските научнопопулярни книги от 1930-те […]
21.04.2018

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВЛАКА В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 30-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВЛАКА В БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 30-те ГОДИНИ НА ХХ ВЕК Дечка Чавдарова (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) CONCEPTUALISATION OF TRAIN IN 20th-CENTURY THIRTIES BULGARIAN […]
22.11.2017

МАШИНАТА В СЛУЖБА НА ЧОВЕКА: НАДМОЩИЕ И ПОДЧИНЯВАНЕ

МАШИНАТА В СЛУЖБА НА ЧОВЕКА: НАДМОЩИЕ И ПОДЧИНЯВАНЕ (наблюдения върху пътеписа „Три дни с миноносец „Дръзки” на Кирил Христов)   Владимир Игнатов Софийски университет „Св. Климент […]
22.11.2017

ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ТЕЛЕСКОП. АЛЕГОРИИ НА НАСТОЯЩЕТО

ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ТЕЛЕСКОП. АЛЕГОРИИ НА НАСТОЯЩЕТО   Сирма Данова Софийски университет „Св. Климент Охридски“   This paper analyses the allegorical potential of the telescope in the Bulgarian […]