Леност и скука в българската литература

Великата американската железница…
17.07.2023
Хартияната машина
14.09.2023

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра по българска литература

 

 ПОКАНА

за участие в научна конференция

 Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема:

 

Леност и скука в българската литература

 

Тя ще се проведе на 15 декември 2023 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Тематичните полета на конференцията са ориентирани около българските литературни интерпретации на:

ленивите и скучаещите герои;

труда и безделието;

работливите машини и мързеливите човеци;

възпитанието и назиданието, хитруването и нехайството;

автоматизацията и монотонността,

досадата, отегчението и апатията.

 Предвижда се докладите от конференцията да бъдат публикувани в електронен сборник с научно рецензиране на сайта на „Литература и техника“ (https://bglitertech.com/).

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме) до 25 ноември 2023 г. в следния формуляр:  https://forms.gle/RbPPLm994PccTmgW8

Организатори: гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Владимир Игнатов, д-р Мария Русева