За механиката от Борис Шивачев

Емил Коралов, „Срещи в небесата“
12.03.2018
Отзив в Украйна за конференцията „Литература и техника“
21.03.2018

Из писмо от 12 август 1922 г.

Механиката е толкова важна в нашия живот, щото може да се каже, че тя е всичко. Така е поне за Америките и за западноевропейските страни. При все това нейните основни принципи са много прости, достатъчно е да ги разбереш, за да ти бъде всичко по-нататък лесно. Всичкото движение, във водата, под водата, на земята, в земята, из въздуха – всичкото то е плод на механиката, спре ли, спира пулсът на живота. Такова е общочовешкото значение на механиката. Така че ти, или който и да е механик, който разбира от работата си и влага своя ум и мускулна енергия в нея, смело може да заяви пред света: „Аз съм лостът на световното движение, следователно и на неговия прогрес.“

 

Шивачев, Борис. Четири години в Аржентина (писма), 1993, с. 117.

Текста подбра и обработи за публикация: Мария Русева