21.03.2018

Отзив в Украйна за конференцията „Литература и техника“

Колеги от Института за литература „Т. Шевченко“ са подготвили отзив за проведената по проекта конференция „Литература и техника“ (9-11.03.2018):http://www.ilnan.gov.ua/index.php/uk/item/477-tsdlf-na-konferentsii-literatura-i-tekhnika-sofiia-bolhariia-9112018   
21.02.2018

National conference with international participation “Literature and Technology”

NATIONAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “LITERATURE AND TECHNOLOGY” 9-11. March 2018 Sofia University “St. Kliment Ohridski” New conference hall Programme   Friday, 9. March 9.30 – […]
21.02.2018

Национална конференция с международно участие „Литература и техника“

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА“ 9-11. март 2018 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Нова конферентна зала Програма   Петък, 9 март 9.30 […]
10.12.2017

Представяне на член от екипа в Загреб, Хърватия

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/poziv-na-predavanje-2/   
10.12.2017

Приглашение

  ПРИГЛАШЕНИЕ   Уважаемые коллеги! Приглашаем всех желающих принять участие в научной конференции на тему: „Литература и техника”, котороя состоится 9-10 марта 2018 г. в новом […]
22.11.2017

Invitation

  CALL FOR PAPERS   Dear colleagues, We are pleased to invite you to an academic conference “Literature and Techology”.  It will be held from 9 […]
22.11.2017

Покана

  ПОКАНА   Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема „Литература и техника”, която ще се проведе на 9-10 март 2018 […]