Никола Вапцаров, „Химн“
20.02.2018
Национална конференция с международно участие „Литература и техника“
21.02.2018

Хроника[1]

В заводите „Круп“ днес отливат гранати.

Натъпквайте здраво! – за нас са те, братя.

Те нашата кръв из полята ще пият.

Натъпквайте здраво! Милиони сме ние…

 

Във „Байер“ получили някакъв газ

от нова порода. И той е за нас.

Той нашта осаждена гръд ще разяжда.

Картината ясна… Нали се догаждаш?

 

Във „Викерс“ пробиват картечни дула.

Шестстотин куршума в минута – за нас.

те наште корави глави ще пробиват.

Бъдете щастливи! Бъдете щастливи!

 

Бъдете щастливи, не виждайте как

настига ни буря, обвива ни мрак.

Вземете за почест пред нашта епоха.

Но, моля… по-тихо! Но, моля…

без ропот!

 

[1] Н. Вапцаров. Избрани стихотворения. Изд. на БРП, София, 1946, с. 110.