Какво ни е нуждно, за да можем да ся ползувами от машините, както трябва?
26.12.2020
„ДИНАМИЗИРАНА ЕПОХА“. ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ
04.01.2021

В настоящия сборник са поместени разширени варианти на статии, публикувани в сборника „Литература и техника“, които поради ограничения в обема трябваше да бъдат съкратени за изданието, както и някои по-труднодостъпни статии на екипа на проект „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ (2016 – 2018), публикувани във времето на осъществяване на проекта и след това.

Съставителите