„Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература” е проект за млади учени 2016 към ФНИ ДМ 10/1 от 13 декември 2016.

Техниката е не само съществен аспект на модерността, тя, по думите на философа Филип Брей, прави възможна модерността. Основна цел на проекта е да изясни значимостта на проблема за формирането и развитието на българската модерност. Дейностите са свързани с издирване, систематизиране, анализиране и концептуализиране на рефлексията върху техниката в българската модерна литература, публикувана до годината на национализацията на издателствата 1947. Обект на изследване са новите национални и културни идентификационни стратегии, които техниката задава. Тя се осмисля не само като възможност за опознаване на света, но и като стремеж за неговата трансформация и координация, като воля за изобретяване на нов/модерен български свят; техниката като посока за полагане на българската литературна модерност в европейски и световен контекст. Като резултат от дейността по проекта се предвижда:

• създаване на дигитална антологична сбирка с поетични и прозаични текстове, снабдена с встъпителни коментарни текстове;
• подготвяне на речник на някои от първите наименования и определения на технически нововъведения в българската литература;
• издаване на книга с текстове на писателя Матвей Вълев върху радиото, снабдена с встъпителна статия;
• провеждане на научна конференция през март 2018;
• провеждане на образователен семинар и лекции;
• участия в национални и международни научни форуми;
• издаване на сборник с научни изследвания.