Българска модерност: литература и техника

Антология

 

Съставители: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

Редактори: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

Научен рецензент: доц. д-р Елка Димитрова

Художник на корицата: Петра Керкенезова

 

Антологията „Българска модерност: литература и техника“ е изготвена по проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“ към Фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието и науката, ДМ 10/1 от 13. декември. 2016 г.

 

Изданието е с некомерсиален характер. Предназначено е изцяло за научни и образователни цели.

ISBN 978-619-7433-14-2

2018

 

Предговор

 

Дух и мелодика на техниката

Чавдар Мутафов, „Моторът“

Чавдар Мутафов, „Пианото“

Александър Вутимски, „Вчера и днес“

Никола Вапцаров, „Романтика“

Богомил Райнов, „L’Art poetique“

Ламар, „Налево“

 

Човеци и автомати

Светослав Минков, „Човекът, който дойде от Америка“

Светослав Минков, „Човекът с електричество“

Емил Коралов, „Електрическият човек“

 

Техниката и усвояването на света

 • Поглед към времето: часовници

Гео Милев, „Бъди готов“

Светослав Минков, „Часовник“

Атанас Далчев, „Повест“

Боян Болгар, „Мелница на времето“

 • Поглед към небето: телескопи

Георги Стойков Раковски, „Три съня“

Елисавета Багряна, „SOS“

 • Поглед към сърцето: рентгени и сеизмографи

Иван Вазов, „Рентгеновите лучи“

Елисавета Багряна, „Сеизмограф на сърцето“

 • Поглед към светлината: електричество

Светослав Минков, „Една възможна утопия“

Лалю Рогачев, „Градът“

Никола Вапцаров, „Химн“

Лъчезар Станчев, „Електричество“

 • Поглед към полюсите: радиоапарати, дирижабли, самолети

Николай Марангозов, „Полярна поема“

Валери Петров, „Към полюса“ (откъс)

 

Техниката и пътешествениците

 • Пасажери и параходи

Христо Недялков, „Христо П. Ботев“

Алеко Константинов, „До Чикаго и назад“ (фрагменти)

Пантелей Матеев, „Шлепове“

Пенка Цанева-Бленика, „Параходи“

 • Пътници и влакове

Алеко Константинов, „До Желюша с говежди вагони“

Иван Вазов, „Клисурата“

Христо Смирненски, „Децата“

Йордан Йовков, „Отвъд границата“

Николай Марангозов, „Влакове“

Елисавета Багряна, „Експрес в пустинята“

Никола Вапцаров, „Влак“

Александър Вутимски, „Влак“

Валери Петров, „Влакчето“

 • Ватмани и трамваи

Иван Вазов, „В електрическия трамвай“

Иван Вазов, „Княжевския трамвай“

Атанас Далчев, „Дяволско“

Пантелей Матеев, „Релсите“

Павел Вежинов, „Билети и карти, господа“

 • Водачи и автомобили

Чавдар Мутафов, „Историята на един автомобил“. Критически бележки от съставителя

Лъчезар Станчев, „Кола 105“

Чичо Стоян, „Модерната стрина Зайка“

 • Велосипеди и велосипедисти

Емил Коралов, „Механо-техническа работилница“

 • Пилоти и самолети

Lumpacius, „Человек хвърчи“

Ламар, „Авиатор“

Николай Марангозов, „Самолети“

Елисавета Багряна, „Птицата с моторното сърце“ (откъс)

Пантелей Матеев, „Самолет“

Лъчезар Станчев, „Аеродрум“

Елисавета Багряна, „На крилете на Сидна“

 

Техниката и човешкият труд

 • Стихията на машината

Марко Бунин, „Труд“

Ламар, „Център“

Ламар, „Часът“

 • Браздите на труда: трактори

Младен Исаев, „Любовта на тракториста“

Лалю Рогачев, „Не питай“

 • Ритъмът на времето: фабрики и заводи

Панчо Михайлов, „Фабрика“

Борис Шивачев, „Фабриката“

Никола Вапцаров, „Завод“

 

Техниката и медиите

 • Кадри от миналото: фотоапарати

Светослав Минков, „Страхотия“

 • Антени на настоящето: радиоапарати

Чавдар Мутафов, „Радиото“. Критически бележки от съставителя

Константин Константинов, „Радиото“

Пантелей Матеев, „Радио“

Пенка Цанева-Бленика, „Радиовълни

 • Ленти от бъдещето: кино и кинематографи

Пантелей Матеев, „Меридиани“

 • Гласове от близко и далече: грамофони и телефони

Димчо Дебелянов, „Приказка“

Георги Райчев, „Лало“

 

Техниката и войната

 • Духът на войната

Гео Милев, „При Дойранското езеро“

Гео Милев, „Марсилеза“

Никола Вапцаров, „Епоха“

Никола Вапцаров, „Хроника“

Александър Вутимски, „Европа-хищница“

 • Военноморски диагонали: миноносци и подводници

Кирил Христов, „Три дни с миноносец „Дръзки“

Йордан Йовков, „Сами“

Никола Вапцаров, „Спомени от миноносците“

Емил Коралов, „Тайнствената подводница“

 • Наземни маркировки: топове и танкове

Иван Вазов, „Топовете“

Богомил Райнов, „Война“

 • Въздушни експлозии: бойни самолети

Антон Страшимиров, „По небето и на земята“

 

Въобразената техника

Иван Вазов, „Последният ден на ХХ век“

Райко Алексиев, „Някога, сега и в бъдеще“

Георги Илиев, „О-Корс“. Критически бележки от съставителя

Елин Пелин, „Ян Бибиян на Луната“ (откъс)

Емил Коралов, „Срещи в небесата“ (откъс)

 

Съставители: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

Надежда Стоянова подбра текстове от: Гео Милев, Чавдар Мутафов, Светослав Минков, Емил Коралов, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Лалю Рогачев, Лъчезар Станчев, Николай Марангозов, Валери Петров, Пенка Цанева-Бленика, Христо Смирненски, Чичо Стоян, Александър Божинов-Lumpacius, Младен Исаев, Никола Вапцаров, Богомил Райнов, Антон Страшимиров, Райко Алексиев, Елин Пелин, Боян Болгар.

Сирма Данова подбра текстове от: Георги С. Раковски, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Александър Вутимски, Ламар, Марко Бунин, Панчо Михайлов.

Владимир Игнатов подбра текстове от: Иван Вазов, Христо Недялков, Гео Милев, Валери Петров, Йордан Йовков, Павел Вежинов, Константин Константинов, Георги Райчев, Кирил Христов.

Мария Русева подбра текстове от: Алеко Константинов, Димчо Дебелянов, Борис Шивачев, Георги Илиев, Николай Марангозов, Пантелей Матеев.

По публикуването и оформлението на текстовете работиха: Мария Русева и Надежда Стоянова.

 

Антологията „Българска модерност: литература и техника“ е изготвена по проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката, ДМ 10/1 от 13. декември. 2016 г.