Българска модерност: литература и техника

Антология

 

Съставители: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

Редактори: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

Художник на корицата: Петра Керкенезова

 

Антологията “Българска модерност: литература и техника” е изготвена по проект за млади учени “Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература” към Фонд “Научни изследвания” на Министерство на образованието и науката, ДМ 10/1 от 13. декември. 2016 г.

 

Изданието е с некомерсиален характер. Предназначено е изцяло за научни и образователни цели.

ISBN 978-619-7433-14-2

2018

 

Предговор

 

Дух и мелодика на техниката

Чавдар Мутафов, “Моторът”

Чавдар Мутафов, “Пианото”

Александър Вутимски, “Вчера и днес”

Никола Вапцаров, “Романтика”

Богомил Райнов, “L’Art poetique”

Ламар, “Налево”

 

Човеци и автомати

Светослав Минков, “Човекът, който дойде от Америка”

Светослав Минков, “Човекът с електричество”

Емил Коралов, “Електрическият човек”

 

Техниката и усвояването на света

 • Поглед към времето: часовници

Гео Милев, “Бъди готов”

Светослав Минков, “Часовник”

Атанас Далчев, “Повест”

Боян Болгар, “Мелница на времето”

 • Поглед към небето: телескопи

Георги Стойков Раковски, “Три съня”

Елисавета Багряна, “SOS”

 • Поглед към сърцето: рентгени и сеизмографи

Иван Вазов, “Рентгеновите лучи”

Елисавета Багряна, “Сеизмограф на сърцето”

 • Поглед към светлината: електричество

Светослав Минков, “Една възможна утопия”

Лалю Рогачев, “Градът”

Никола Вапцаров, “Химн”

Лъчезар Станчев, “Електричество”

 • Поглед към полюсите: радиоапарати, дирижабли, самолети

Николай Марангозов, “Полярна поема”

Валери Петров, “Към полюса” (откъс)

 

Техниката и пътешествениците

 • Пасажери и параходи

Христо Недялков, “Христо П. Ботев”

Алеко Константинов, “До Чикаго и назад” (фрагменти)

Пантелей Матеев, “Шлепове”

Пенка Цанева-Бленика, “Параходи”

 • Пътници и влакове

Алеко Константинов, “До Желюша с говежди вагони”

Иван Вазов, “Клисурата”

Христо Смирненски, “Децата”

Йордан Йовков, “Отвъд границата”

Николай Марангозов, “Влакове”

Елисавета Багряна, “Експрес в пустинята”

Никола Вапцаров, “Влак”

Александър Вутимски, “Влак”

Валери Петров, “Влакчето”

 • Ватмани и трамваи

Иван Вазов, “В електрическия трамвай”

Иван Вазов, “Княжевския трамвай”

Атанас Далчев, “Дяволско”

Пантелей Матеев, “Релсите”

Павел Вежинов, “Билети и карти, господа”

 • Водачи и автомобили

Чавдар Мутафов, “Историята на един автомобил”. Критически бележки от съставителя

Лъчезар Станчев, “Кола 105”

Чичо Стоян, “Модерната стрина Зайка”

 • Велосипеди и велосипедисти

Емил Коралов, “Механо-техническа работилница”

 • Пилоти и самолети

Lumpacius, “Человек хвърчи”

Ламар, “Авиатор”

Николай Марангозов, “Самолети”

Елисавета Багряна, “Птицата с моторното сърце” (откъс)

Пантелей Матеев, “Самолет”

Лъчезар Станчев, “Аеродрум”

Елисавета Багряна, “На крилете на Сидна”

 

Техниката и човешкият труд

 • Стихията на машината

Марко Бунин, “Труд”

Ламар, “Център”

Ламар, “Часът”

 • Браздите на труда: трактори

Младен Исаев, “Любовта на тракториста”

Лалю Рогачев, “Не питай”

 • Ритъмът на времето: фабрики и заводи

Панчо Михайлов, “Фабрика”

Борис Шивачев, “Фабриката”

Никола Вапцаров, “Завод”

 

Техниката и медиите

 • Кадри от миналото: фотоапарати

Светослав Минков, “Страхотия”

 • Антени на настоящето: радиоапарати

Чавдар Мутафов, “Радиото”. Критически бележки от съставителя

Константин Константинов, “Радиото”

Пантелей Матеев, “Радио”

Пенка Цанева-Бленика, “Радиовълни

 • Ленти от бъдещето: кино и кинематографи

Пантелей Матеев, “Меридиани”

 • Гласове от близко и далече: грамофони и телефони

Димчо Дебелянов, “Приказка”

Георги Райчев, “Лало”

 

Техниката и войната

 • Духът на войната

Гео Милев, “При Дойранското езеро”

Гео Милев, “Марсилеза”

Никола Вапцаров, “Епоха”

Никола Вапцаров, “Хроника”

Александър Вутимски, “Европа-хищница”

 • Военноморски диагонали: миноносци и подводници

Кирил Христов, “Три дни с миноносец “Дръзки”

Йордан Йовков, “Сами”

Никола Вапцаров, “Спомени от миноносците”

Емил Коралов, “Тайнствената подводница”

 • Наземни маркировки: топове и танкове

Иван Вазов, “Топовете”

Богомил Райнов, “Война”

 • Въздушни експлозии: бойни самолети

Антон Страшимиров, “По небето и на земята”

 

Въобразената техника

Иван Вазов, “Последният ден на ХХ век”

Райко Алексиев, “Някога, сега и в бъдеще”

Георги Илиев, “О-Корс”. Критически бележки от съставителя

Елин Пелин, “Ян Бибиян на Луната” (откъс)

Емил Коралов, “Срещи в небесата” (откъс)

 

Съставители: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

Надежда Стоянова подбра текстове от: Гео Милев, Чавдар Мутафов, Светослав Минков, Емил Коралов, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Лалю Рогачев, Лъчезар Станчев, Николай Марангозов, Валери Петров, Пенка Цанева-Бленика, Христо Смирненски, Чичо Стоян, Александър Божинов-Lumpacius, Младен Исаев, Никола Вапцаров, Богомил Райнов, Антон Страшимиров, Райко Алексиев, Елин Пелин, Боян Болгар.

Сирма Данова подбра текстове от: Георги С. Раковски, Никола Вапцаров, Елисавета Багряна, Александър Вутимски, Ламар, Марко Бунин, Панчо Михайлов.

Владимир Игнатов подбра текстове от: Иван Вазов, Христо Недялков, Гео Милев, Валери Петров, Йордан Йовков, Павел Вежинов, Константин Константинов, Георги Райчев, Кирил Христов.

Мария Русева подбра текстове от: Алеко Константинов, Димчо Дебелянов, Борис Шивачев, Георги Илиев, Николай Марангозов, Пантелей Матеев.

По публикуването и оформлението на текстовете работиха: Мария Русева и Надежда Стоянова.

 

Антологията “Българска модерност: литература и техника” е изготвена по проект за млади учени “Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката, ДМ 10/1 от 13. декември. 2016 г.