Панчо Михайлов, „Фабрика“
06.09.2018
Ламар, „Авиатор“
06.09.2018

Тъй като не успяхме да открием наследници на Марко Бунин, за да можем да публикуваме на нашия сайт целия текст, препращаме към неговата първа публикация в сп. “Пламък”,1924, кн. 5, с. 155: https://bgmodernism.com/Plamuk_g_01_1924_kn_5

Изказваме признателност на колегите от проекта „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ № ДФНИ – К01/11 от 30.11.2012 г. Благодарение на техния труд днес имаме достъп до публикацията на Марко Бунин.