03.04.2024

Понятиятa „леност“ / „униние“ в старата българска литература

ПОНЯТИЯТA „ЛЕНОСТ“ / „УНИНИЕ“ В СТАРАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Раймонд Детрез, Университет в Гент, Белгия „LAZINESS” AND “DESPONDENCY” IN OLD BULGARIAN LITERATURE Raymond Detrez, Ghent University, Belgium   […]
31.03.2024

Леността като съзерцателност и самовглъбяване в прозата на Мартин Маринов

      ЛЕНОСТТА КАТО СЪЗЕРЦАТЕЛНОСТ И САМОВГЛЪБЯВАНЕ В ПРОЗАТА НА МАРТИН МАРИНОВ                      Дора Колева, Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“, България   INDOLENCE AS […]
13.03.2022

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор

„Над него ден изгрява“, или за образа на слънцето в българската литература и фолклор Сборник с доклади от научна конференция Съставители и научни редактори: д-р Надежда […]
04.01.2021

„ДИНАМИЗИРАНА ЕПОХА“. ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ

„ДИНАМИЗИРАНА ЕПОХА“   ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ Сборник с научни статии     Съставители: Надежда Стоянова, Мария Русева, Владимир Игнатов Научни редактори: проф. д-р Иван Иванов, доц. д-р […]
06.06.2019

Научен сборник „Литература и техника“

С разрешението на директора на УИ „Св. Климент Охридски“ – проф. Валери Стефанов – публикуваме електронния вариант на научния сборник „Литература и техника. Сборник с доклади […]