„Българска модерност: литература и техника“, цитирана в учебник
21.05.2019
In memoriam
18.06.2019

С разрешението на директора на УИ „Св. Климент Охридски“ – проф. Валери Стефанов – публикуваме електронния вариант на научния сборник „Литература и техника. Сборник с доклади от научна конференция, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 9-11 март 2018″. Съставители и научни редактори: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева. Редактор: Елка Миленкова. УИ „Св. Климент Охридски“, 2018. ISBN 978-954-07-4486-5

Literatura i technika – nauchen sbornik