Образователен семинар “Българската модерност и машината”

Национална конференция с международно участие „Литература и техника”

Кръгла маса „Литература и техника”