Научни изследвания

Научни статии

В тази рубрика публикуваме научни разработки по темата на проекта.

Към статиите

Презентации

В тази рубрика публикуваме презентации от публични прояви на членове на екипа по темата на проекта.

Към презентациите

Библиография

Подбрахме значими съвременни български литературоведски и философски изследвания върху проблема за техниката.

Към библиографията

Научни изследвания

В тази рубрика публикуваме научни изследвания върху проблема за техниката в българската литература.