Презентации

В тази рубрика публикуваме наши презентации от конференции и лекции по темата на проекта.

Презентация на ”Литература и техника”, представена в рамките на Международна научна конференция “Надмощие и приспособяване”, 24-25. април. 2017, Софийски университет “Св. Климент Охридски”