Презентации

В тази рубрика публикуваме наши презентации от конференции и лекции по темата на проекта.

Презентация на ”Литература и техника”, представена в рамките на Международна научна конференция “Надмощие и приспособяване”, 24-25. април. 2017, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Презентация на тема ”Морски и въздухоплавателни маршрути към Атина”, представена в рамките на Национална конференция с международно участие “Литература и техника”, 9-11. март. 2018, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.