Презентации

В тази рубрика публикуваме наши презентации от конференции и лекции по темата на проекта.

Презентация на тема ”Българският модернизъм и образът на самолета“, представена в рамките на Образователен семинар “Българската модерност и машината”, 31. март. 2018, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Презентация на тема ”Машината и книгата. Възрожденската печатница“, представена в рамките на Образователен семинар “Българската модерност и машината”, 31. март. 2018, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Презентация на тема ”Машината и морето: образи на кораби и параходи“, представена в рамките на Образователен семинар “Българската модерност и машината”, 31. март. 2018, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Презентация на тема ”Морски и въздухоплавателни маршрути към Атина“, представена в рамките на Национална конференция с международно участие „Литература и техника“, 9-11. март. 2018, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Лекции на теми „Литература и техника. Значение и функция на „изнамерванията в/за българското възрожденско време“, „Техника и културна комуникация: образите на книгопечатната преса и телеграфа в българската възрожденска литература“, изнесени от д-р Владимир Игнатов в Масариков университет, Бърно, 20-23.11.2017 г.

Лекция на тема ”Изобретателят и неговите машини“ (в 2 части) , изнесена от гл. ас. д-р Надежда Стоянова в Загребския университет, 13-14 ноември 2017.

Презентация на ”Литература и техника“, представена в рамките на Международна научна конференция „Надмощие и приспособяване“, 24-25. април. 2017, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.