Представяне на членове от екипа в Белград, Сърбия

Представяне на антология „Българска модерност: литература и техника“
24.10.2018
Conference Prague
Представяне на членове на екипа в Прага, Чехия
11.11.2018
Belgrade Conference

Двама от членовете на екипа на проект „Литература и техника“ взеха участие в международната конференция „Mapping Balkan routes 2: literary, cultural and linguistic landscapes – European perspectives“, която се състоя в дните 26 и 27 октомври 2018 г.

Те се представиха с доклади на тема:

Vladimir Ignatov      Typography – preconditions and a means for cultural contacts

Maria Ruseva             Balkan routes: Sofia – Athens. Literary interpretations of the 1920s and 1930s

Конференцията бе организирана при съвместното сътрудничество на University of Belgrade, Faculty of Philology и University of Vlora “Ismail Qemali”, Faculty of Humanities (Department of Foreign Languages and the Department of Albanian Language and Literature).

Conference Belgrade certificates

Conference Belgrade certificates