Представяне на антология „Българска модерност: литература и техника“

Фотографирание на мисли
Фотографирание на мисли
13.09.2018
Belgrade Conference
Представяне на членове от екипа в Белград, Сърбия
11.11.2018

              

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА ДИГИТАЛНА АНТОЛОГИЯ

„БЪЛГАРСКА МОДЕРНОСТ: ЛИТЕРАТУРА И ТЕХНИКА“

https://bglitertech.com/anthology/

 

Съставители: Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева

 

ЗА ИЗДАНИЕТО ЩЕ ГОВОРЯТ ДОЦ. Д-Р АНИ БУРОВА И ДОЦ. Д-Р ЕЛКА ДИМИТРОВА

Модератор: НИКОЛАЙ ГЕНОВ

 

16. ноември. 2018 от 17.00 часа

НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

Антологията е изготвена по проект за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на модерността в българската литература“, ДМ 10/1 от 13.12.2016 към Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката

Представянето на антологията е съпътстващо събитие към Третия международен филологически форум за млади изследователи, 15-17. ноември. 2018 г.