“Българска модерност: литература и техника”, цитирана в учебник

Научният сборник “Литература и техника” в библиотеките в страната
30.04.2019
Научен сборник “Литература и техника”
06.06.2019

Антологията “Българска модерност: литература и техника” е цитирана в електронната версия на учебника “Литература за 10. клас” на проф. Албена Хранова и Любов Шишкова (София: “Просвета”, 2019, ISBN 978-954-01-3817-6).