Научният сборник „Литература и техника“ в библиотеките в страната

Сборникът „Литература и техника“ е в списък на НАЦИД
11.02.2019
„Българска модерност: литература и техника“, цитирана в учебник
21.05.2019

Научният сборник „Литература и техника“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2018) вече е обработен в библиотеките в страната.

В Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (София) и може да бъде поръчан със сигнатура 759331.

В Народна библиотека „Иван Вазов“ (Пловдив) е със сигнатура II 437833.

В библиотеката на Българската академия на науките е със сигнатура II 8235 .

В Цeнтралната университетска библиотека на Софийския университет е със сигнатура II371494. В библиотека „Журналистика“ – 12685, библиотека „Филологии“ – 79494, библиотека „Студентски град“ – 82/Л69.