Сборникът “Литература и техника” е в списък на НАЦИД

КУКЛИ И СОЦИАЛНИ МАСКИ
02.02.2019

Уважаеми колеги,

Радваме се да съобщим, че от днес, 11.02.2019, сборникът “Литература и техника” е в Националния референтен списък на съвременни научни издания с научно рецензиране: http://nacid.bg/bg/NRS/

Екипът