„ДИНАМИЗИРАНА ЕПОХА“. ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ

Какво ни е нуждно, за да можем да ся ползувами от машините, както трябва?
26.12.2020
МАШИНАТА И ВРЕМЕТО (Върху поезия и белетристика от 30-те години на ХХ век)
04.01.2021

„ДИНАМИЗИРАНА ЕПОХА“

 

ЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКИ РАКУРСИ

Сборник с научни статии

 

 

Съставители: Надежда Стоянова, Мария Русева, Владимир Игнатов

Научен редактор: доц. д-р Добромир Григоров

Художник: Петра Керкенезова

Факултет по славянски филологии

София

ISBN 978-619-7433-50-0

 

Предговор

Под прожектора

Добромир Григоров. Литературата и дигиталната пропаст. Социалната прагматика на литературата

Словосказания и изобретения от Възраждането

Владимир Игнатов. За изнамерването на книгопечатанието: възрожденски ракурси

Сирма Данова. Възрожденският телескоп. Алегории на настоящето

 

Война и хуманизъм през XX век

Владимир Игнатов, Мария Русева. Войници и/или интелектуалци. 1918: българският случай

Владимир Игнатов. Машината в служба на човека: надмощие и подчиняване (наблюдения върху пътеписа „Три дни с миноносеца „Дръзки“ на Кирил Христов)

 

Утопии и антиутопии на модерността

Мария Русева. Aмериканската действителност в разказите на Светослав Минков от края на 20-те и началото на 30-те години на XX век

Мария Русева. Пътят на машините: механизми за овладяване на пространството в научно-фантастичния свят на Георги Илиев

Nadezhda Stoyanova. Machines of Childhood (Notes on the First Science Fiction Novels in Bulgarian Children’s and Young Adult Literature of the 1930s)

Надежда Стоянова. Кукли и социални маски

Мая Горчева. Българските научнопопулярни книги от 1930-те и 1940-те, техните автори, издатели и читатели

 

Двигатели и скорости на модерното време

Мария Русева. Машината и океанът: образът на трансатлантическия параход в пътеписи от 20-те и 30-те години на ХХ век

Дечка Чавдарова. Концептуализацията на влака в българската поезия от 30-те години на ХХ век

Надежда Стоянова. Поглед отгоре. Жанрът на аерописа в българската литература